Rasschaert Advocatenkantoor
Rasschaert Advocatenkantoor

Vanuit het kantoor worden de volgende diensten geleverd aan lokale besturen:

 • geschillenbehandeling voor burgerlijke en administratieve rechtbanken
 • publiek - private samenwerking: stads- en centrumontwikkeling, gebiedsontwikkeling, greenfields en brownfields, gebouwen en infrastructuur, bedrijventerreinen ...
 • projectbegeleiding van lokale besturen
 • overheidsopdrachten: marktverkenning, selectie, gunning en uitvoering
 • ruimtelijke ordening en milieurecht
 • verzelfstandiging bij provincies, gemeenten en OCMW’s
 • publiekrechtelijk vastgoed: domeingoederen, concessies, verkoop, zakelijke rechten, optimalisaties, erfdienstbaarheden, huur ...
 • onteigening: minnelijke onderhandelingen, gerechtelijke procedure
 • onderhandelingen
 • haalbaarheidsstudies en subsidies
 • personeels- en tuchtrecht
 • gemeente-, OCMW- en provincierecht
 • algemeen juridisch en strategisch advies aan lokale besturen
 • administratieve vereenvoudiging, notulering en reglementen

Steeds in samenspraak met het lokaal bestuur kunnen de diensten geleverd worden in een multidisciplinaire context.

Vraag vrijblijvend een voorstel van dienstverlening of een lijst met referenties op bij wrasschaert@rasschaertadvocaten.be

 

www.rasschaertadvocaten.be

Reknr. IBAN BE94 7512 0463 8314 (BIC AXABBE22) I Derdenrekening IB AN BE11 7503 4010 0148 (BIC AXABBE22) BTW BE 0822 889 008 I bv ovv. bvba KBO


Rasschaert Advocaten
Désiré De Wolfstraat 18
9300 Aalst
T 0032 (0)53/39.44.51
F 0032 (0)53/39.89.09
wrasschaert@rasschaertadvocaten.be
www.rasschaertadvocaten.be